Nema pronađenih objava

Nema objavljenih dokumenata

Filmske večeri u Titušu

Područje:

hrvatski i strani jezici

Vrijeme (dan/sat):

jednom mjesečno

Nositelj/ciljne skupine:

učenici škole

Plan your success today!

Područje:

Erasmus+ Projekti

Vrijeme (dan/sat):

rujan 2017.- ožujak 2019.

Nositelj/ciljne skupine:

koordinator prof. Maja Sokač; suradnice: prof. Sanja Martinko, prof. Katarina Radanović, uč. Lidija Krajcar, prof. Andrea E. Brkljačić, prof. Blažena B. Radoš, prof. Sanja Mataga / učenici 7. i 8. razreda

Narječja u hrvatskom jeziku

Područje:

Jezično komunikacijsko područje

Vrijeme (dan/sat):

Redovna nastava hrvatskog jezika

Nositelj/ciljne skupine:

Marina Vižintin Šilobod Sanja Mataga Marija Kekelj Učenici 5.-ih razreda