08.11.201908.11.2019

Redosljed podtema petog razreda – 2019./2020.

Likovna kultura popis tema petog razreda – šk. god. 2019./2020. LK/Tema prva : Slika, pokret, zvuk i riječ      / 10 sati                               (rujan, listopad, studeni) LK/Tema druga :  Čovjek iznutra i izvana      / 8 sati                                   (  studeni, prosinac, siječanj LK/Tema treća :  Gradim svijet                        / 8 sati                      …

17.11.201918.11.2019

Vrednovanje naučenog

Načini praćenja Prati se: Odličan 5 Vrlo dobar 4        Dobar  3 Dovoljan 2 Stvaralaštvo diskusija skice bilješke (razrada procesa izvedbe) likovni ili vizualni rad – stvaranje vlastitih ideja, razvijanje i artikuliranje načina priopćavanja ideje/                    originalnost, kreativnost/divergentno mišljenje                                          (izbjegavanje šablonskog i stereotipnog pristupa/ polazišta) – sposobnost improvizacije -primjena različitih strategija i postupaka – poznavanje i…

08.11.201918.11.2019

Projektna platforma INA LK Umjetnost kao avantura (2012.-2019.)

U OŠ Tituša Brezovačkog se od 2012. kroz INA zaduženja likovne kulture odvijalo više projekata likovne grupe petog do osmog razreda te su oni od školska g. 2012./13. planirani,  vođeni i objedinjavanji naslovom zajedničke projektne platforme Umjetnost kao avantura – prema naslovu prvog i istoimenoga projekta. Glavna projektna svrha je definirana približavanjem (suvremene) umjetnosti djeci…

Nema objavljenih dokumenata

Nema objavljenih projekata u kojem učitelj sudjeluje