Projektna platforma INA LK Umjetnost kao avantura (2012.-2019.)

U OŠ Tituša Brezovačkog se od 2012. kroz INA zaduženja likovne kulture odvijalo više projekata likovne grupe petog do osmog razreda te su oni od školska g. 2012./13. planirani,  vođeni i objedinjavanji naslovom zajedničke projektne platforme Umjetnost kao avantura – prema naslovu prvog i istoimenoga projekta.
Glavna projektna svrha je definirana približavanjem (suvremene) umjetnosti djeci i djece (suvremenoj) umjetnosti kroz muzejske posjete i proistekla  digitalna bilježenja s vizualnim prezentiranjem ovog vida (terenske) nastave i njenih rezultata u zajedničkim prostorima škole, a ostvarivale se (samo)praćenjem vlastitog kontakta s djelom  odnosno spontanim kreiranjem odnosa (učenika) s originalnim djelom (ili umjetničkim djelom uopće) uz upotrebu digitalnih tehnologija u bilježenju  i suvremenih pristupa u učeničkom umjetničkom izrazu.
Prve polaznice su svoje (snimljene) aktivnosti (međusobno) nazivale “Avanture likovne grupe,” iz čega je i proistekao “službeni” naslov Umjetnost kao avantura 2013., te i zadržan kao polazišna platforma za sve naredne likovne projekte –  nakon što je početna skupina učenica završila prvi projekt Mi i umjetničko djelo, a potom i svoje osnovno školovanje.
S temeljnim ishodima, koji određuju Umjetnost kao avantura projekte su  u proteklih pet godina  realizirani projekti: Biljka živi organizam – kroz istraživanja te različite slikarske i  crtačke koncepte i formate, Čovjek tko sam ja? – kroz istraživanje renesansnih djela „Vitruvijev“ čovjek i Stvaranje Adama. Dalje se projekt razvijao  vizualizacijom (izraza) emocija –  izražajnošću i asocijativnošću  boja, te izražavanje crtom/ portretom i figurom u segmentu Komuniciranja emocije. U velikim  portretima Tesla, Bošković  i  kompoziciji Vasarely  (figure proporcija učenica,  „koautorica”i nositeljica Avanture) gradilo se optičkim efektima umnožene crte promjenljivog toka.

 Šk. g.  2015./2016., Projekt Ususret izložbi Borisa Bućana

Projektom Ususret izložbi Borisa Bućana  – rekompozicijom i prisvajanjem umjetnikove originalne forme plakata s tekstnim “obrubom” i prije samog posjeta njegovoj izložbi u MSU, školske 2015./16. godine se učinilo niz plakata  (istodobno namijenjenih za pokrivanje  vizualnih potreba uređivanja  škole likovnom produkcijom većih dimenzija). Za susreta s djelima, učenici su uspoređivali svoje iskustvo njihovog  „prisvajanja“  i neposredni doživljaj te smišljali vlastite načine fotografiranja s autorovim plakatima. Neke od  fotografija i drugi  vidovi realizacije ovog projekta nalaze se u trajnom školskom postavu.

Šk. g.  2017./2018.,  2018./2019., Projekt Plakatored za drvored

Ovaj Avanturin projekt (nekad naslovljavan Špansko hoće drvored) su  završetkom  školovanja tadašnjih polaznica tekuće likovne grupe – 2018. god., preuzeli  i uspješno (projektnom nastavom) nastavili realizirati učenici  sadašnjeg 7. d razreda.. Upravo je na čekanju sasvim  izvjesne realizacije glavnog ishoda svoje trogodišnje projektne inicijative – sadnje drvoreda  dijelom južne strane Šoljanove ulice (od Ul. M. Radić do Ul. G. Krkleca).  Projektom su  učenici naše škole pokazali ustrajnost svoje težnje zelenog uređenja jednog praznog  prostora  i stvaranja ljepše slike svoga naselja. Projekt se temelji(o) na  percepciji zelene površine kao važne kulturne i urbane činjenice te konceptu  primjerenog vizualnoga dojma zdravog okoliša, naspram  gustog niza komercijalnih jumbo plakata (neposredno uz školu).  Učenici 7. d razreda su održavanjem ovog  projekta aktivnim osvojili i jednu vvrijednu  nagradu – školi su pribavili sadnicu prastare biljne vrste. Projekt je likovno i vizualno oblikovan realizacijom više metodičkih jedinica i nizom atraktivnih likovnih zadataka. Glavnu fotografiju, na jednom od plakata projekta, snimila je P. Vučić  (trenutno 8. b raz).

Šk. g.  2019./2020.,  Avanturini projekti (dalje) kroz projektnu nastavu petog  razreda  

Prošle školske godine je započet  novi (možda i zadnji)  projektni ciklus  platforme Umjetnost kao avantura (polaznici: M. Jurekić, S. Musulin, D. Zupanc, L. Repinac, J. Poje, F. Maloševac …). Ishodima je obuhvatio kulturu, prirodu  i društvo kroz mala istraživanja istoimenih tema u medijima te odnose slike i teksta u primjerima svojih velikih plakata (s „Bućanovim obrubom”) Rijeka 2020, Brodogradnja, Globalno zatopljenje/klimatske promjene  (Neka žive ovdje).
Platformu Umjetnost kao avantura je osmislila Dragica Antolović, prof. likovne kulture i likovne umjetnosti, također s ciljem objedinjavanja svojih zaduženja učitelja likovne kulture (u vidu jedinstvenog planiranja i usklađivanja izvedbe redovne nastave, rada s darovitima i tekućih ili trajnih uređenja školskih prostora dječjim likovnim ostvarenjima). Zadnji projekt LG/ Umjetnost kao avantura (jer ista limitom zaduženja ove godine ne postoji) nastavlja se u vidu projektne nastave likovne kulture unutar obveznih tema petog razreda.

 

Likovna kultura, primjeri učeničke fotografije i detalji iz likovnog kabineta

– 2019., Otvorena vrata