Redosljed podtema petog razreda – 2019./2020.

Likovna kultura popis tema petog razreda – šk. god. 2019./2020.

LK/Tema prva : Slika, pokret, zvuk i riječ      / 10 sati                               (rujan, listopad, studeni)

LK/Tema druga :  Čovjek iznutra i izvana      / 8 sati                                   (  studeni, prosinac, siječanj

LK/Tema treća :  Gradim svijet                        / 8 sati                                  (veljača, ožujak)

LK/Tema četvrta :  Osobno i društveno        / 6 sati                                   (travanj/svibanj)

LK/Komb. dviju Izbornih tema: Zajedno smo različiti/ Umjet. i zajednica – 2 sata (lipanj)

 

Likovna kultura/ Redosljed podtema petog razreda

 1/2   Uvod u predmet, tematsku nastavu i prvu temu predmetnoga kurikuluma/……. Multidimenzionalna igra u prostoru: Obik, zvuk, pokret, riječ

3/4    Vizualizacija glazbenih tema plohom i bojom

5/6    Strip – pokret, vrijeme, ozvučivanje

7/8    Oblikovanje kazališne lutke (plošno istanjenom masom)

9/10  Oblikovanje kazališne lutke (i animacija)

11/12 Stop animacija

13/14 Omjeri u  portretu i figuri u likovnoj umjetnosti (Rekompozicija djela Princ od ljiljana i F. Plautilla)

15/16 Vizualizacija emocionalnog – Izražajnost boje

17/18 Krajolik subjektivnog  (i djela VVG)

19/20 Znak, simbol, značenje/ Atributi moći ( kao slikarska izvedba) (ili kiparska varijacija podteme: oblikovanje četveron. život. figure ugrožene vrste)

21 /22 Organizacija životnog prostora – tlocrt

23/24  Konstrukcija u arhitekturi – građa i funkcija oblika

26/26 Oblikovanje (uređivanje) životnog prostora (Masa i prostor u arhitekturi – izvana/ iznutra: uloga svjetla, boje, površine)

27/28 Materijali kojima (i kako)  gradimo danas /održivo i suvremeno – održivo a suvremeno/  

29/30   Internet i ja – osobne potrebe i društvene mreže,  privatno i javno  /rekompzicija, piktogram plakat/

31/32 Planet i ja (lokalno/globalno i prioritetno, grafika, projekt)

33/34) Planet i ja (lokalno/globalno i prioritetno, grafika, projekt )

35/36 Zajedno smo slični/ Zajedno smo različiti     (istraživanje, izvanučionička nastava –  ETnM, izvedba plakata naslova podteme)

 

Podteme planirala D. Antolović, kolovoza 2019.