Plan your success today! 2017-2019

Plan your success today! 2017-2019

Projekt Plan your success today! / Planiraj svoj uspjeh danas! implementira se u našoj školi kao dio Erasmus + programa: Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, Strateška partnerstva škola. Ukupno trajanje projekta je 18 mjeseci, od 5.rujna 2017. godine do 5. ožujka 2018. godine. Cilj projekta je kreiranje programa karijernog savjetovanja za strukovna zanimanja, koji će između ostalog sadržavati plan rada s lekcijama, korisne materijale, reference i evaluacijske materijale.

Projekt koordinira škola Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II iz Poljske (Leczna), a partneri su OŠ Tituša Brezovačkog (Zagreb) i škola Kandavas internatvidusskola iz Latvije (Kandava).

Koordinator projekta je školska pedagoginja Maja Sokač, a školski projektni tim čine učiteljice Katarina Radanović, Sanja Martinko, Andrea Eberling Brkljačić, Blaženka Barišić Radoš i Lidija Krajcar.

Izbor teme projekta “Planiraj svoj uspjeh danas!” rezultat je uočavanja sličnih problema u svakoj od partnerskih škola, kao što su rano napuštanje školovanja i neadekvatnost školskih programa profesionalnog usmjeravanja učenika za strukovne škole. Prema podacima Eurostata, svaka zemlja partner bori se s problemom ranog napuštanja školovanja. Najveća razina ove pojave u 2015. godini zabilježena je u Latviji – 10%, u Poljskoj – 5,3, a najniža u Hrvatskoj – 2,8%. Analiza podataka pokazuje da je rizik od ranog napuštanja školovanja osobito visok među djecom  iz obitelji s niskim ekonomskim statusom i niske razine obrazovanja, djece useljenika i predstavnika nacionalnih manjina te među učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.

Ciljana skupina projekta su učenici 7. i 8. razreda koji će razvijati razne interese putem radionica i upoznati svoje jake strane,  upoznat će obrazovne ponude sljedeće faze obrazovanja, dobiti informacije o različitim zanimanjima uključujući perspektivu zapošljavanja i potrebne kvalifikacije, upoznati vlastite vještine i profesionalne predispozicije.

Projekt predviđa ukupno dvije mobilnosti učenika (6 učenika po mobilnosti) prilikom kojih će učenici povećati jezične kompetencije i znanje o kulturi i tradicijama zemalja partnera. Učenici će raditi u školskim i međunarodnim skupinama te time razvijati sposobnost za suradničko učenje.
Nastavnici će razvijati kompetencije na području karijernog savjetovanja za strukovna zanimanja, a time i učinkovitije pomoći učenicima na ovom području, a predviđenim aktivnostima i radionicama će i nastavnici i učenici razvijati digitalne kompetencije korištenjem raznolikih ICT alata.
Neke od predviđenih aktivnosti, radionica i događanja su radionica Samoprezentiranje (Self-presentation), natjecanje za projektni logo, izrada postera kojim učenik predstavlja sebe, projektni tjedan Dani karijere, show Moji interesi i hobiji, Talent koncert, radionica Kako pretvoriti hobi u zanimanje? i sl.

Vijesti

Dođite na Talent time
Dnevnik mobilnosti u Poljskoj: Dan peti
Dnevnik mobilnosti u Poljskoj: Dan treći