MATEMATIKA šk. god. 2023./2024.

Dragi petaši,

prema našem dogovoru stavljam vam pripremu za 3.ispit znanja (Djeljivost brojeva).

DJELJIVOST BROJEVA_priprema

Ukoliko ćete imati neka pitanja, javite se na satu ili me nađite u školi.

Pozdrav,

Andreja Mikuš Hren