DANI ERASMUSA

  1. i 15. listopada, 2021. u našoj školi obilježeni su Dani Erasmusa u sklopu projekta Erasmus European Heritage. Učenici su uživali u aktivnostima.

Dani Erasmusa