RoboPisces

RoboPisces

Robo Pisces je novi Erasmus + projekt naše škola koji uključuje međunarodnu suradnju sveučilišta i osnovnih škola. Projekt koordinira UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE ( Politehnički fakultet Ancona, Italija ), a partneri su UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN ( Dublin, Irska), LATVIJAS UNIVERSITATE ( Riga, Latvija ), PANEPISTIMIO AIGAIOU ( Egejsko sveučilište, Rodos, Grčka ) te škole  Maria Regina College SPB Primary ( Saint Paul’s Bay, Malta ), Istituto Comprensivo “Solari” di Loreto ( Ancona, Italija ) i Osnovna škola Tituša Brezovačkog.

Cilj projekta RoboPisces je kreiranje kurikuluma edukacijske robotike (ER) putem već dizajniranog obrazovnog alata ( RoboFish ). RoboFish je nastavno sredstvo kojemu je cilj zainteresirati učenike za istraživanje STEM područja kao i poboljšati uspjeh učenika u istom području.

ER kurikulum pomoći će učiteljima razumijeti i unaprijediti vlastiti stil podučavanja u STEM području. Kreiranjem i programirajući robota, učenici će se biti motivirani i poticani koristiti vlastite ideje rješavanja problema, a time će razvijati transverzalne vještine poput inovativnosti, zaključivanja i kreativnost.

RoboPisces projekt će poticati integriranu uporabu ICT-a i otvorene obrazovne resurse (OER) od strane uključenih obrazovnih institucija, uz stvaranje platforme za prijenos znanja i digitalnog repozitorija.

Zadaci projekta su unaprijediti motivaciju učenika za istraživanje STEAM područja, unaprijediti postignuća u istom te stjecanje ključnih vještina i kompetencija učitelja putem učinkovitog i inovativnog poučavanja. Učenici će razvijati transverzalne vještine putem edukacijske robotike, upoznati temu maritimnog okoliša i pojam održivosti putem RoboFish alata te razvijati digitalnu kompetenciju. Projketom se općenito učenici nastoje motivirati za obrazovanje u svrhu preveniranja ranog napuštanja školovanja. Projektni tim čine učiteljice: Anamarija Kosina, Petra Božiković, Lidija Krajcar, Mira Topić, Kristina Ključarić, a  školski koordinator je Maja Sokač. Projekt će trajati 3 godine, a budžet je 25 234 €.

Od školske godine 2020./2021. projektni tim djeluje u sastavu: Mira Topić, Katarina Radanović Klipa, Ivana Bubalo, Mateo Bučar i Anamarija Kosina. Ulogu školskog koordinatora privremeno preuzima Sanja Martinko.

Vijesti

Erasmus + projekt RoboPisces