Miracle

Miracle

Miracle projekt je Erasmus + projekt ( KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education, Num 2022-2-IE01-K220 ) koji se provodi od kolovoza 2023. do kolovoza 2025. godine. Koordinator projekta je Cleverbooks limited iz Irske ( http://www.cleverbooks.eu/ ), a partneri projekta su PARAGON: Education, Technology, Communication ( Grčka ), JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL ( http://www.jaitek.net , Španjolska ), UNIVERSITA TA MALTA  ( Malta, www.um.edu.mt  ) , Carlow Town Educate Together National School ( Irska, http://www.carloweducatetogether.ie ), Maria Regina College SPB Primary ( Malta, https://www.facebook.com/stpaulsbayprimary ) te naša škola.

Cilj MIRACLE projekta je razviti snažno okruženje za učenje uključujući AR, nadograditi digitalne vještine te znanja i stavove o održivom razvoju učitelja i učenika putem stvaranja digitalnih stripova o klimatskim promjenama. Aktivno stvaranje stripova potiče učenike da povećaju digitalnu pismenost dok identificiraju argumente koji negiraju klimatske promjene i razvija kreativnost. Aktivnosti koje se planiraju provesti su: trening za osposobljavanje nastavnika za podučavanje rješavanja klimatskih promjena putem stvaranje AR stripova, uključivo i suradničko učenje u digitalnom okruženju u kojem učenici podižu svijest o izazovima u području okoliša i klimatskih promjena te postižu promjene u ponašanju u pogledu individualnih preferencija, potrošačkih navika i načina života. Planirani rezultati projekta su : Moduli programa edukacije učitelja s nastavnim jedinicama i Internetska MIRACLE “proširena virtualna ” učionica s alatima i podrškom u ovakvom poučavanju.

Školski projektni tim čine prof. Maja Sokač ( koordinator ), prof. Sanda Mašina, prof. Sanja Mataga, učiteljica Kristina Kordina i prof. Iva Hladnik. U projekt se planira uključiti 20 učenika ( 6. i 4. razred ).