Priprema za pisanu provjeru – Valovi i svjetlost (8.r.)

Dragi moji,
šaljem pripremu za pisanu provjeru – Valovi i svjetlost. Rješenja ću naknadno objaviti.
Tu sam za vaša pitanja.
Sretno!