Priprema za 3. pisanu provjeru – Gibanja i sila (8.r.)

Dragi moji,

objavila sam pripremu za pisanu provjeru. U vašoj virtualnoj učionici nalaze se i dodatne prezentacije s detaljnim objašnjenjima kako se rješavaju određeni zadaci, ali ih ovdje nisam mogla objaviti zbog veličine datoteke.

Također se u virtualnoj učionici nalaze i rješenja listića s konceptualnim zadacima koje smo radili na satu.

Učenici koji rade po prilagođenom programu pripremaju se uz pomoć svoje radne bilježnice te na testu smiju koristiti moj sažetak s formulama i grafovima.

Tu sam za vaša pitanja.

Sretno!