Priprema za 2. pisanu provjeru -Električna struja, 2.dio (8.r.)

Dragi moji,

objavljena je priprema za 2. pisanu provjeru. Možete ju pronaći i u virtualnoj učionici.

Učenici koji rade po prilagođenom programu pripremaju se za provjeru uz pomoć radne bilježnice (lekcije 7.-14.)

Tu sam za vaša pitanja. Sretno!