Preračunavanje mjernih jedinica – vježba (7.r.)

Dragi sedmaši,

objavila sam vježbu za preračunavanje mjernih jedinica. Imate i moja rješenja. Vježbajte!

Sretno!