Postali smo đaci

Zdravo mame, tate, tete, posatli smo đaci,

djevojčice, dječaci, zdarvo, zdravo!