Posjet nastavnika iz Grčke, Malte i Turske

Posjet nastavnika iz Grčke, Malte i Turske

Od 27. kolovoza do 31. kolovoza naša škola je organizirala drugu (i posljednju) aktivnost učenja i podučavanja za nastavnike partner škola kao i škole koordinatora. Na edukaciji se izradio predložak priručnika mindfulness radionica kao produkta projekta. Od 1. do 2. rujna održao se posljednji sastanak koordinatora projekta na kojem su dogovorene zajedničke aktivnosti u svrhu priprema finalnog izvješća projekta. Posjetili smo Savjetovalište Luka Ritz i Prema Vama centar, a goste smo odveli na izlet u Rijeku, Opatiju te Mošćenice.