Popis lektira za 8. razred

POPIS OBVEZNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

 1. D. Šimunović ALKAR
 2. S. Kolar BREZA
 3. D. Tadijanović SREBRNE SVIRALE

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
(pročitati šest djela prema izboru)

 1. E. Hemingway STARAC I MORE
 2. A. Šenoa PROSJAK LUKA ili A. Šenoa BRANKA
 3. DNEVNIK ANE FRANK
 4. E. Kishon KOD KUĆE JE NAJGORE
 5. V. Stahuljak DON OD TROMEĐE ili V. Stahuljak ZLATNA VUGA
 6. M. J. Zagorka KĆI LOTRŠČAKA
 7. S. Škrinjarić ULICA PREDAKA ili S. Škrinjarić ČAROBNI PROSJAK
 8. Đ. Sudeta MOR
 9. W. Shakespeare ROMEO I JULIJA
 10. P. Budak MEĆAVA
 11. Silvija Šesto DEBELA ili Silvija Šesto TKO JE UBIO PAŠTETICU ili Silvija Šesto VANDA
 12. Nada Mihelčić BILJEŠKE JEDNE GIMNAZIJALKE
 13. Maja Brajko Livaković KAD POBIJEDI LJUBAV
 14. Sanja Pilić O MAMAMA SVE NAJBOLJE ili S. Pilić SASVIM SAM POPUBERTETIO
 15. V. Desnica PRAVDA
 16. Mate Balota TIJESNA ZEMLJA
 17. E. Kumičić SIROTA ili E. Kumičić ZAČUĐENI SVATOVI
 18. T. Milohanić DEŠTINI I ZNAMENJE
 19. M. Krleža DJETINJSTVO
 20. I. G. Kovačić PRIPOVIJETKE
 21. K. Bruckner SADAKO HOĆE ŽIVJETI
 22. Josip Laća GRAND HOTEL
 23. Goran Tribuson LEGIJA STRANACA ili Goran Tribuson RANI DANI ili Goran Tribuson NE DAO BOG VEĆEG ZLA
 24. Zlatko Krilić KRIK
 25. Milena Mandić POKAJNIK
 26. A. de Saint-Exupéry MALI PRINC
 27. R. Bach GALEB JONATHAN LIVINGSTON
 28. Nancy Farmer KUĆA ŠKORPIONA
 29. Nick Hornby SVE ZBOG JEDNOG DJEČAKA
 30. Michael Ende MOMO ili Michael Ende BESKRAJNA PRIČA