NAKNADNI UPISI

NAKNADNI UPISI

Poštovani roditelji,

naknadni upisi učenika isključivo za djecu koja pripadaju upisnom području Osnovne škole Tituša Brezovačkog održat će se 26. kolovoza 2024. (ponedjeljak) prema rasporedu:

UČENICI KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED U 8,30 SATI

UČENICI KOJI SE UPISUJU U SVE OSTALE RAZREDE U 9,30 SATI

 

 

Upisno područje OŠ Tituša Brezovačkoga čine ulice:

 

Bubnjaračka ul., Kaljska ul., Kotarnica od br. 18 parni i neparni, Maršanići, I. Maršanići, Martinci, Peščanka, Savska Opatovina – sjeverno od Zagrebačke avenije (parni od 2 do 38 i neparni od 1 do 37), Svilkovići, Špansko, Trg I. Kukuljevića br. 8-14, Ul. A. Fortisa, Ul. A. Šoljana – neparni od 13 do kraja, Ul. D. Cesarića br. 6 do 10 i br. 59 do 71, Ul. D. Gervaisa, Ul. G. Krkleca- neparni od 13 do 25 i parni od br.28 do kraja, Ul. J. Barakovića, Ul. J. Pupačića, Ul. J. Šižgorića, Ul. M. Divkovića, Ul. M. Foteza, Ul. M. Radić, Ul. M. Rešetara, Ul. N. Vitova Gučetića, Ul. P. Kanavelića, Ul.Slavka Batušića svi osim neparni brojeva od 1 do 21,Ul. U. Donadinija, Ul. V. Došena, Ul. V. Pribojevića,  Vukmanićka ul., Zagrebačka avenija od 104 do 104D (nova galerija).

 

Za dolazak u školu, molimo da pripremite PRESLIKE sljedeće dokumentacije za dijete:

  1. Rodni list s OIB-om
  2. Potvrdu o prebivalištu/ boravištu
  3. Zdravstvenu dokumentaciju/nalaz logopeda, psihologa, vještačenje HZSR ili dr. (ukoliko je dijete bilo u nekoj obradi ili tretmanu)
  4. Rješenje o skrbništvu (za razvedene roditelje)
  5. Presliku svjedodžbe razreda koji je dijete prethodno završilo
  6. Za upis u 1. i 2. razred: presliku prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje: elektronički zapis o radno-pravnom statusu; ne starija o mjesec dana, za oba roditelja (samo ako tražite PRODUŽENI BORAVAK). Elektronički zapis o radno-pravnom statusu možete isprintati iz sustava e-Građani.

Naknadni upisi će se održati u prizemlju škole, u učionici desno od glavnog ulaza. 

Hvala na razumijevanju!

Ravnateljica i stručni tim škole