NAKNADNI UPISI UČENIKA

NAKNADNI UPISI UČENIKA

Poštovani roditelji,

naknadni upisi učenika isključivo za djecu koja pripadaju upisnom području Osnovne škole Tituša Brezovačkog održat će se 28. kolovoza 2023. (ponedjeljak) prema rasporedu:

UČENICI KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED U 8,30 SATI

UČENICI KOJI SE UPISUJU U SVE OSTALE RAZREDE U 9,30 SATI

 

Za dolazak u školu, molimo da pripremite PRESLIKE sljedeće dokumentacije za dijete:

  1. Rodni list s OIB-om
  2. Potvrdu o prebivalištu/ boravištu
  3. Zdravstvenu dokumentaciju/nalaz logopeda, psihologa, vještačenje CZSS ili dr. (ukoliko je dijete bilo u nekoj obradi ili tretmanu)
  4. Rješenje o skrbništvu (za razvedene roditelje)
  5. Presliku svjedodžbe razreda koji je dijete prethodno završilo
  6. Za upis u 1. i 2. razred: presliku prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje: e-radna knjižnica; ne starija o mjesec dana, za oba roditelja (samo ako tražite PRODUŽENI BORAVAK). Elektronički zapis o radno pravnom statusu možete isprintati iz sustava e-građani.

Naknadni upisi će se održati u prizemlju škole, molimo sve roditelje i učenike da do dolaska stručnih suradnica pričekaju na glavnom ulazu.

Hvala na razumijevanju.

Ravnateljica i stručni tim škole