NAKNADNI UPISI U ŠKOLU

NAKNADNI UPISI U ŠKOLU

Poštovani roditelji,

naknadni upisi učenika isključivo za djecu koja pripadaju upisnom području Osnovne škole Tituša Brezovačkog održat će se 29. kolovoza 2022. (ponedjeljak) prema rasporedu:

UČENICI KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED U 8,30 SATI

UČENICI KOJI SE UPISUJU U SVE OSTALE RAZREDE U 9,30 SATI

 

Za dolazak u školu, molimo da pripremite preslike sljedeće dokumentacije za dijete:

  1. Rodni list s OIB-om
  2. Potvrdu o prebivalištu/ boravištu
  3. Zdravstvenu dokumentaciju/nalaz logopeda, psihologa, vještačenje CZSS ili dr. (ukoliko je dijete bilo u nekoj obradi ili tretmanu)
  4. Rješenje o skrbništvu (za razvedene roditelje)
  5. Presliku svjedodžbe razreda koji je dijete prethodno završilo
  6. Za upis u 1. i 2. razred: presliku prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje: e-radna knjižnica; ne starija o mjesec dana, za oba roditelja (samo ako tražite PRODUŽENI BORAVAK). Elektronički zapis o radno pravnom statusu možete isprintati iz sustava e-građani.

 Naknadni upisi će se održati u prizemlju škole, molimo sve roditelje da do dolaska stručnih suradnica pričekaju na glavnom ulazu.

Hvala na razumijevanju,

ravnateljica i stručni tim škole