Moj tetak

Moj tetak

Moj tetak,

Bivstvo krasne ćudi,

Za njim ti srce žudi.

 

Moj tetak,

Pitoreskan, ali elegantan,

Nikad nije arogantan.

 

Moj tetak

Također je vrlo obazriv,

Ali teško poraziv.

 

Moj tetak

Toplinu u sebi nosi,

Svugdje sreću donosi.

 

Moj tetak

Svačiji život začini,

On je ono što velikog čovjeka čini.

 

Petra Kakša, 7. d