Matematika 7.b – priprema za pisanu provjeru “Mnogokuti”

Dragi moji.

šaljem pripremu. Zadataka ima dovoljno i za one koji trebaju više vježbati iste tipove zadatka.

Sretno!