Likovni radovi učenika

Moja šarena sjena; tijelo u pokretu, komplementarni kontrast; kolaž papir

Moj omiljeni sport; crte po značenju – obrisna crta; crtačke teksture; crni flomaster

Jesensko stablo; crtačke teksture, obrisne i gradbene crte, tople boje, tonsko i kolorističko izražavanje; tuš, tempere (dva sata)