Kazna

Čim čujem tu riječ,

želim pobjeći u drugi grad,

da u sobi nisam tad.

Osjećam veliki stres i jad!

 

Grozota živi u toj riječi,

da je barem mogu spaliti i speći.

Onda je više nitko ne bi mogao reći!

Kako bi to bilo krasno!

Ništa mi ne bi moralo biti jasno.

Pogotovo pravila u mojoj kući,

da se ja i sestra ne smijemo tući!

 

Filip Migles, 5.a