FIZIKA 7.r. – Priprema za 1. pisanu provjeru – TIJELA I TVARI

Dragi sedmaši,

u mapi FIZIKA 7.r. nalazi se priprema za 1. pisanu provjeru (TIJELA I TVARI), a koja uključuje prvih 5 lekcija iz udžbenika. Učenici koji rade uz individualizirani pristup pripremat će se za grupu C, dok će ostali učenici raditi pripremu za grupe A i B. Učenici koji rade po prilagođenom programu svoju će pripremu dobiti od mene na satu. Upute za učenike koji rade uz individualizirani pristup nalaze se u samoj pripremi za grupu C.

Na satu ste dobili i neke listiće s konceptualnim zadacima pa si i njih ponovite.

Rješenja zadataka objavit ću u petak. Ukoliko netko želi može mi svoja rješenja poslati u YAMMER privatnom porukom. Molim vas obratite pažnju na način postavljanja zadataka, korištenja oznaka i pravilnog načina zapisivanja fizičkih veličina.

Sretno!