Duga

Duga

Duga protiv Korone

Duga je velika stvar

sada je to svakome na dar.

Duga je bistra i čista

toliko je super da blista.

Duga može koronu pobijediti

i nju istjerati.

Uvijek čujem taj glas:

„Bježi korono od svih nas!“

Lena Klepić, 3.b