DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA šk.god. 2023./2024.

DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE (5. b, c, e)

A raspored   ČET  13:15 – 14:00

B raspored   ČET  14:05 – 14:50

 

DODATNA NASTAVA MATEMATIKE (5. b, c, e)

A raspored  ČET  14:05 – 14:50

B raspored  ČET  13:15 – 14:00

 

DOPUNSKA NASTAVA FIZIKE (7.razred)

A raspored  PON  13:15 – 14:00 (u dogovoru s učenicima)

B raspored  ČET  14:55 – 15:40

 

LUMENI

B raspored  ČET 15:40 – 17:10 (u dogovoru s učenicima)