DAN PLANETA ZEMLJE

DAN PLANETA ZEMLJE

Čuvajmo svoj okoliš, naučimo to od najmlađih.

Pogledajte kako su učenici i njihove učiteljice obilježili Dan planeta Zemlje.

DAN PLANETA ZEMLJE