Dan materinskog jezika

Dan materinskog jezika

Međunarodni Dan materinskog jezika 21.veljače

Stručnjaci tvrde da je znanje materinskog jezika vrlo važno pri formiranju mišljenja, a istraživanja
pokazuju da osoba koja nije svladala svoj materinski jezik ima problema s učenjem ne samo drugih
jezika već i s učenjem uopće.

Kako bi njegovali jezične i kulturne različitosti i višejezičnosti učenika u našoj školi svake godine
obilježavamo Dan materinskog jezika. Učenici kojima hrvatski nije materinski jezik ove su nam godine
pričali narodne bajke, priče i basne na svojim jezicima i izradili stripove. Na taj su način razvijali svoje
komunikacijske kompetencije, stvaralaštvo i kreativnost. Pogledajte njihove radove!

Janja Kolak, voditeljica višejezične grupe