Dan jabuka 2022.

Dan jabuka obilježili smo u nekoliko dana na satima:

Hrvatski jezik – opis jabuke, čitanje priče Marijana Sinkovića, Priča o jabukama, pisanje i pričanje monologa jabuke

Matematika – zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000, zadatci riječima (zadatci o jabukama)

Likovna kultura – tonsko slikanje jabuke

Sat razrednika – Dan jabuka, likovna radionica