Nema pronađenih objava

Nema objavljenih dokumenata

Narječja u hrvatskom jeziku

Područje:

Jezično komunikacijsko područje

Vrijeme (dan/sat):

Redovna nastava hrvatskog jezika

Nositelj/ciljne skupine:

Marina Vižintin Šilobod Sanja Mataga Marija Kekelj Učenici 5.-ih razreda