6 a c d 2023./24.

Stranice za osnovne informacije o nastavi matematike u školskoj godini 2023./24. za razrede 6a, 6c i 6d.

Termini dopunske nastave:

A tjedan:
za 6a i 6d – utorkom 7. školski sat (13:15 – 14:00)
za 6c – utorkom 8. školski sat (14:05 – 14:50)

B tjedan:
za 6a, 6c i 6d – utorkom 7. školski sat (13:15 – 14:00)