1991.

Promjena imena škole u “OŠ Tituš Brezovački”