Vrednovanje naučenog

Načini praćenja Prati se: Odličan 5 Vrlo dobar 4        Dobar  3 Dovoljan 2
Stvaralaštvo

diskusija

skice

bilješke

(razrada procesa izvedbe)

likovni ili

vizualni rad

– stvaranje vlastitih ideja, razvijanje i artikuliranje načina priopćavanja ideje/                    originalnost, kreativnost/divergentno mišljenje                                          (izbjegavanje šablonskog i stereotipnog pristupa/ polazišta)

– sposobnost improvizacije

-primjena različitih strategija i postupaka

– poznavanje i primjena etapa kreativnog procesa – refleksija i samorefleksija                       – planiranje činjenja, promišljanje učinjenog kao  temelj za poduzimanje sljedećeg koraka.

 

 Stvara vlastite ideje i složene koncepte koje vizualno umije priopćiti na razne domišljate načine.

Rraspolaže  većim brojem rješenja  na zadani problem.

Koristi razne strategije i postupke u svrhu pronalaženja puta do rješenja, koje je originalno.

Samostalno predviđa aktivnosti koje treba poduzeti da bi došao do rješenja.

Razvija ideje udaljavanjem od doslovnih asocijacija i vizualno                       ih priopćava s navikom promišljanja.

Najčešće koristi više strategija.  Prepoznaje dva ili više načina dolaska do rješenja. (Prepoznaje različite strategije i postupke)

Predviđa dio aktivnosti koje treba poduzeti da bi došao/šla do rješenja.                             (Uglavnom samostalno organizira etape rada.)

Razvija ideje s minimalnim odmakom od doslovne asocijacije ili automatizma predočavanja.

Koristi manji broj strategija i postupaka pri  rješavanju zadatka.

Uz učiteljevu pomoć prepoznaje aktivnosti koje treba poduzeti da bi došao do rješenja.

Stvara  doslovne asocijacije  bez jasne artikulacije vizualne predodžbe.

Uz učiteljevu pomoć prolazi kroz aktivnosti koje treba poduzeti da bi došao/došla do rješenja.                (Uz učiteljevu pomoć dolazi do rješenja.)

 

Produktivnost

likovni

ili vizualni rad

-korištenje likovnog jezika:

-ostvarivanje zadanih oblikovnih ishoda podtema i  karakteristike  komponiranja,

-korištenje  likovnih tehnika i vizualnih  medija,

-interpretiranje teme,  način prikazivanja motiva,

ulaganje  truda,  dovršavanje  likovnih radova,

razvijanje vizualne osjetljivosti (umjetnička djela, učenički radovi, okolina)

 

 

 

 

Pokazuje  kvalitet u organizaciji vizualnog

i ostvarenost zadanih oblikovnih ishoda podtema, koje se može specifično definirati u svakoj podtemi.

(Originalno ili domišljato koristi izražajne mogućnosti likovnog jezika u priopćavanju ideje,  prikazu motiva,  interpretaciji teme.)

Napredno i svjesno primjenjuje ili kombinira likovne tehnike/medije.

Dovršava radove. Motiviran/a, samostalan/na u radu.

 

Ostvaruje korektnu organizaciju vidljivog.

Približno ostvaruje oblikovne ishode.

Koristi izražajne mogućnosti likov. jezika u priopćavanju ideje/ prikazu motiva /interpretaciji teme.

Korektno primjenjuje likovne tehnike/medije.

Dovršava radove,  pokazuje interes i trud.

Postiže jednostavan red u organizaciji vidljivog.

Djelomično ostvaruje oblikovne ishoda podteme.              Pokazuje skromniji raspon  likovnosti u   izraženoj ideji te  djelomičnost vještine u  prikazanom motivu    – interpretiranoj temi.

Korektno primjenjuje  tehnike i medije;

Ostvaruje relativnu  ili djelomičnu dovršenost rada, pokazuje pozitivan stav prema radu i ulaže trud.

Pokazuje: skromnu  likovnost  u izražavanju  ideje, tumačenju  teme,  predočavanju motiva.

Minimalno ostvaruje    oblkovne neishode. Rukujete tehnikama/ izražava se medijima na osnovnoj razini primjene. Ne dovršava radove. Sudjeluje u nastavi.

Kritičko mišljenje             i kontekst

diskusija

likovni ili vizualni  rad

 

 

 

 

 

– samoprosuđivanje/prosuđivanje vlasitog i tuđeg likovnog rada i procesa,  kritičko mišljenje

-analiza umjetničkog  djela         (cjelovitošću  odnosa  likovnog jezika, tehnike/medija te  izražene ideje/teme odnosno motiva)

 

-stvaranje poveznica između likovnog/ vizualnog rada i umjetničkog djela te interpretirane teme kurikuluma i šireg konteksta

– -razvijenost vizualne/likovne  osjetljivosti i pismenosti (umjetnička djela, učenički radovi, okolina)

 Samostalno rekonstruira proces stvaranja u vlastitom i tuđim radovima i uspoređuje rezultate

Samostalno analizira  međusobni odnos (ideje likovnog/vizualnog jezika,   tehnike/medija)  na svom i drugim radovima, umjetničkim djelima, primjerima iz viz. okoline

Stvara poveznice između vlastitog rada, umjetničkog djela i  konteksta – učenja i okoline). Utječe na okolinu svojom razinom sigurnosti likovne/vizualne prosudbe i upućenosti .

 

Rekonstruira proces stvaranja u vlastitom i tuđim radovima.

Analizira odnose  ideje, l/v. jezika i materijala/tehnike na vlastitom i tuđim radovima, umjetničkim djelima te primjerima iz vizualne okoline.

Stvara poveznice između vlastitog rada, umjetničkog djela  i konteksta.

Pokazuje vizualnu osjetljivost.

Djelomično  rekonstruira  vlastiti/tuđi stvaralački proces.

Prepoznaje odnose – ideju, materijal i neka izražajna sredst.na vlastitom i tuđim radovima,  umjetničkim djelima te primjerima iz  vizualne okoline.

Rijetko stvara poveznice između vlastitog rada umjetničkog djela i konteksta.

 Teško rekonstru-ira vlastiti i tuđi stvaralački proces. Slabo uoćava odnos ideje, jezika, materijala/tehnike  na vlastitom i tuđim radovima,  umjetnič-kim djelima te primjerima iz vizualne okoline.   Ne stvara poveznice  između vlastitog rada,   umjetničkog djela i konteksta.