Priprema za 2. pismenu provjeru – Sila, 1. dio (7.r.)

Dragi sedamši,

u dokumentima imate mapu “2. pismena provjera – Sila, 1.dio” u kojoj su vam dana pitanja i zadaci kao pomoć u učenju kao i pripadna rješenja.  Nisam posebno odvajala grupe.

Sretno!